Dzień 1
Piątek, 22 lutego 2019
Program.
09:00-09:30
Rejestracja uczestników
09:30-09:40
Rozpoczęcie konferencji
prof. Piotr Potemski
09:40-11:00
Sesja I. Drobne czy duże różnice?
prof. Paweł Krawczyk, prof. Piotr Potemski
09:40-10:10
Inhibitory PD-1 vs. PD-L1 - różnice teoretyczne czy praktyczne? Wykład sponsorowany
dr hab. Kamila Wojas-Krawczyk 15 min., prof. Paweł Krawczyk 15 min.

10:10-10:30
Terapie anty-BRAF/anty-MEK u chorych na rozsianego czerniaka. Wykład sponsorowany
dr Magdalena Kędzierska

10:30-10:50
Chirurgia laparoskopowa czy otwarta w onkologii - dwugłos chirurgów
dr hab. Adam Durczyński, dr hab. Piotr Hogendorf

10:50-11:00
Dyskusja
11:00-11:55
Sesja II. Monoterapia anty-PD-1/anty-PD-L1 to za mało?
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek, dr Rafał Czyżykowski
11:00-11:15
Anty-PD-1/PD-L1 z anty–CTLA 4
dr Anna Janiak

11:15-11:30
Immunoterapia w skojarzeniu z chemioterapią
dr Rafał Czyżykowski

11:30-11:45
Immunoterapia w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

11:45-11:55
Dyskusja
11:55-12:20
Przerwa kawowa
12:20-13:30
Sesja III. Rak płuca
prof. Maciej Krzakowski, prof. Radzisław Kordek
12:20-12:40
Rola radioterapii w IV stopniu SCLC
prof. Jacek Fijuth

12:40-13:00
Miejsce immunoterapii w leczeniu chorych na raka płuca
prof. Maciej Krzakowski

13:00-13:20
Skrining – czy już powinien być standardem?
prof. Radzisław Kordek

13:20-13:30
Dyskusja
13:30-14:40
Sesja IV. Wybór łatwy czy trudny? Cz. 1
Prof. Piotr Potemski, dr Adam Płużański
13:30-13:50
Leczenie chorych na raka płuca z mutacją EGFR
dr Adam Płużański

13:50-14:10
Terapia anty-BRAF/anty-MEK czy immunoterapia w przerzutowym czerniaku BRAF(+)?
prof. Piotr Potemski

14:10-14:30
Przeciwciała anty-EGFR w 1 czy 3 linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego? Wykład sponsorowany
dr Magdalena Krakowska

14:30-14:40
Dyskusja
14:40-15:20
Przerwa obiadowa
15:20-16:50
Sesja V. Wybór łatwy czy trudny? Cz. 2
dr hab. Maria Litwiniuk, prof. Piotr Potemski
15:20-15:40
Pacjent z opornym na kastrację przerzutowym rakiem gruczołu krokowego - chemioterapia czy leki hormonalne nowej generacji?
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

15:40-16:00
Aktualne wytyczne i możliwości leczenia raka nerkowokomórkowego. Wykład sponsorowany
prof. Piotr Potemski

16:00-16:20
Hormonoterapia uzupełniająca w raku piersi
dr hab. Maria Litwiniuk

16:20-16:40
Chirurgia, której da się uniknąć? Wskazania do limfadenektomii po biopsji węzła wartowniczego (czerniak skóry, rak piersi)
dr Piotr Sęk

16:40-16:50
Dyskusja
16:50-17:10
Przerwa kawowa
17:10-18:20
Sesja VI. Nowotwory układu pokarmowego
dr Rafał Czyżykowski, dr Joanna Połowinczak-Przybyłek
17:10-17:30
Chemioterapia chorych na rozsianego raka żołądka – czy znamy optymalny schemat?
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

17:30-17:50
Znaczenie immunoterapii w nowotworach układu pokarmowego
dr Dominika Kulejewska

17:50-18:10
Zalecenia postępowania w nowotworach neuroendokrynnych vs. praktyka kliniczna. Wykład sponsorowany
dr Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

18:10-18:20
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
18:20
Poczęstunek
Dzień 2
Sobota, 23 lutego 2019
 
09:05-11:00
Sesja VII. Jak sobie z tym radzić?
prof. Jolanta Kujawa, dr Urszula Czernek
09:05-09:25
Przerzutowy czerniak czy to już choroba przewlekła? Wykład sponsorowany
TBA

09:25-09:45
Leczenie bólu u osób starszych
dr Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz

09:45-10:05
Powikłania skórne po terapii anty-EGFR
dr Joanna Czuwara

10:05-10:25
Depresja u pacjentów onkologicznych
TBA

10:25-10:45
Fakty i mity o rehabilitacji pacjentów onkologicznych
prof. Jolanta Kujawa

10:45-11:00
Dyskusja
11:00-12:20
Sesja VIII. Nowotwory kobiecego układu płciowego
dr hab. Radosław Mądry, prof. Andrzej Bieńkiewicz
11:00-11:20
Leczenie skojarzone chorych na raka trzonu macicy
dr hab. Radosław Mądry

11:20-11:40
Ewolucja roli chirurga u chorych na zaawansowanego i nawrotowego raka jajnika
prof. Andrzej Bieńkiewicz

11:40-12:00
Postępy w leczeniu systemowym raka jajnika
dr Urszula Czernek

12:00-12:10
Dyskusja
12:10-13:20
Sesja IX (EDUKACYJNA). Wartość systemowego leczenia uzupełniającego/okołooperacyjnego
prof. Piotr Potemski, dr Sylwia Dębska-Szmich
12:10-12:30
Czerniak. Wykład sponsorowany
prof. Piotr Potemski

12:30-12:50
Rak piersi
dr Sylwia Dębska-Szmich

12:50-13:10
Nowotwory układu pokarmowego
dr Urszula Czernek

13:10-13:20
Dyskusja
13:20-14:40
Sesja X. Rak piersi
dr hab. Maria Litwiniuk, dr Sylwia Dębska-Szmich
13:20-13:40
Wybór optymalnej terapii u chorych na HER2- HR+ zaawansowanego raka piersi.  Od chemioterapii do inhibitorów CDK4/6. Wykład sponsorowany
dr Małgorzata Talerczyk

13:40-13:50
Czas przeżycia pacjentek leczonych palbocyklibem. Wykład sponsorowany
dr hab. Maria Litwiniuk

13:50-14:10
Antracykliny w leczeniu okołooperacyjnym – czy nadal dla wszystkich? Kogo leczyć mniej intensywnie?
dr Sylwia Dębska-Szmich

14:10-14:30
Rola fluoropirymidyn w leczeniu okołooperacyjnym
dr Rafał Czyżykowski

14:30-14:40
Dyskusja i zakończenie konferencji
14:40
Poczęstunek