Zapisy na tegoroczną konferencję zostały zamknięte. Dziękujemy i zapraszamy za rok!

X Ogólnopolska Konferencja
Kontrowersje w onkologii

Kiedy

25-26.02.2022

Formuła konferencji

ONLINE

WAŻNY KOMUNIKAT
Aktualizacja: 21. stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na prognozy wskazujące z dużym prawdopodobieństwem na rychłe pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej związanej z infekcją SARC-CoV-2, kierownictwo naukowe wraz z Organizatorem podjęło decyzję o zmianie formuły konferencji ze stacjonarnej na wirtualną.

Zmieniony program Kontrowersji zostanie wkrótce przedstawiony. Mamy nadzieję, że podanie takiej informacji z wyprzedzeniem pozwoli Państwu tak zmodyfikować swoje plany, aby zdalnie uczestniczyć w obradach w jak największym zakresie.

Prof. Piotr Potemski
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

SŁOWO WSTĘPNE

Wraz z Wykładowcami i Organizatorem pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”. Spotkanie odbędzie się w dniach 25–26 lutego 2022 roku, a jego forma (stacjonarna lub wirtualna) będzie zależała od sytuacji epidemiologicznej.

Postęp w onkologii przejawiający pojawianiem się wciąż nowych leków i nowych wskazań do stosowania leków już obecnych na rynku wiąże się często z trudnościami w wyborze najlepszego postępowania. Mam nadzieję, że wysłuchanie różnorodnych tematycznie wykładów obejmujących m.in. różne aspekty immunoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie, systemowej terapii chorych na raka piersi, płuca, gruczołu krokowego, czerniaka, raka nerki i inne nowotwory ułatwi Państwu dokonywanie racjonalnych wyborów.

Państwa zainteresowanie poprzednimi edycjami Konferencji oraz pozytywne opinie, jakie wyrażają Państwo w ankietach, są dla nas, Wykładowców jak i dla Organizatora źródłem prawdziwej satysfakcji. Wierzę, że zarówno merytoryczny poziom wykładów, jak również kwestie organizacyjne i tym razem sprostają Państwa oczekiwaniom.

Mamy nadzieję, że i w tym roku zechcą Państwo wziąć udział w „Kontrowersjach”, a nasza konferencja okaże się okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce i owocnych dyskusji z Wykładowcami.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kierownictwo Naukowe Konferencji

prof. Piotr Potemski
dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek

Program konferencji

Piątek | 25.02.2022
Dzień 1

11:00-11:05

Rozpoczęcie konferencji

prof. Piotr Potemski, dr Joanna Połowinczak- Przybyłek

11:05-11:15

Blok reklamowy

Sesja I.

11:15-12:25

VARIA 1
Marcin Braun
Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
Barbara Radecka
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji I.

11:15-11:35

Nowotwór neuroendokrynny, rak neuroendokrynny, rak o zróżnicowaniu neuroendokrynnym… – co to znaczy?

dr n. med. Marcin Braun

11:35-11:55

Rak tarczycy, rak nadnerczy w praktyce onkologa klinicznego

dr n. med. Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz

11:55-12:15

Niwolumab z ipilimumabem – „Jedno skojarzenie, wiele możliwości”

dr hab. n. med. Barbara Radecka

Wykład sponsorowany
BMS

12:15-12:25

Dyskusja

Sesja II.

12:25-13:40

VARIA 2
Dominika Kulejewska
Łukasz Kuncman
Michał Lewandowicz
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji II.

12:25-12:45

Choroba oligometastatyczna, kiedy trzeba chorego leczyć miejscowo?

dr n. med. Dominika Kulejewska

12:45-13:05

Czy radioterapia uzupełniającą w raku płuca ma uzasadnienie w 2022 roku?

dr n. med. Łukasz Kuncman

13:05-13:25

Rak piersi – leczenie chirurgiczne wznowy miejscowej

dr n. med. Michał Lewandowicz

13:25-13:40

Dyskusja

Sesja III.

13:40-14:50

Rak jelita grubego
Magdalena Krakowska
Tomasz Kubiatowski
Barbara Radecka
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji III.

13:40-14:00

Czynniki rokownicze w raku jelita grubego

dr hab. n. med. Barbara Radecka

Wykład sponsorowany

14:00-14:20

Jak leczyć chorych z mutacją BRAF V600?

dr n. med. Magdalena Krakowska

Wykład sponsorowany
Pierre Fabre

14:20-14:40

Rola układu immunologicznego

dr hab. n.med. Tomasz Kubiatowski

Patronat naukowy
Merck

14:40-14:50

Dyskusja

Sesja IV.

14:50-16:05

Nowotwory układu pokarmowego
Rafał Czyżykowski
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji IV.

14:50-15:10

Nowe możliwości terapii systemowej w raku dróg żółciowych

dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek

Wykład sponsorowany

15:10-15:30

Rak wątrobowokomórkowy – ewolucja leczenia systemowego

prof. dr hab. med. Piotr Potemski

Wykład sponsorowany
Roche

15:30-15:50

Immunoterapia u chorych na raka przełyku lub żołądka

dr n. med. Rafał Czyżykowski

15:50-16:05

Dyskusja

Sesja V.

16:05-17:40

VARIA 3
Adam Antczak
Maciej Krzakowski
Piotr Potemski
Iwona Skoneczna
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji V.

16:05-16:25

Od nieprzerzutowego do przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację

dr n. med. Iwona Skoneczna

Wykład sponsorowany
Janssen Oncology

16:25-16:45

Chorzy na czerniaka z mutacją BRAF. Jak wybrać leczenie pooperacyjne i w chorobie zaawansowanej?

prof. dr hab. med. Piotr Potemski

Wykład sponsorowany
Novartis

16:45-17:05

Ozymertynib – optymalne wykorzystanie u chorych na NDRP z mutacją w genie EGFR

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Wykład pod patronatem
Astra Zeneca

17:05-17:25

Szczepienia u chorych na nowotwory

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

17:25-17:40

Dyskusja

Sesja VI.

17:40-19:20

Konsekwencje wyboru 1. linii leczenia
Maciej Krzakowski
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VI.

17:40-18:10

Monoterapia czy połączenie IO/IO lub IO/TKI u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki

prof. dr hab. med. Piotr Potemski

Wykład sponsorowany
Ipsen

18:10-18:30

Monoterapia czy połączenie IO/IO w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka

dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek

Patronat naukowy

18:30-18:50

Chemioimmunoterapia jednoczasowa czy sekwencyjna w NDRP

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

18:50

Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia

Nie znaleźliśmy pasujących wykładów

Sobota | 26.02.2022
Dzień 2

8:50-9:00

Blok reklamowy

Sesja VII.

9:00-10:30

Nowotwory kobiecego układu płciowego
Andrzej Bieńkiewicz
Urszula Czernek
Magdalena Kędzierska
Radosław Mądry
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VII.

9:00-9:20

Współczesne spojrzenie na raka trzonu macicy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz

9:20-9:40

Inhibitory PARP

prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry

Wykład sponsorowany
GSK

9:40-10:00

Terapia antyangiogenna

dr n. med. Magdalena Kędzierska

10:00-10:20

Immunoterapia

dr n. med. Urszula Czernek

10:20-10:30

Dyskusja

Sesja VIII.

10:30-11:50

Różne czy takie same?
Rafał Czyżykowski
Anna Janiak
Michał Jarząb
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VIII.

10:30-10:50

Inhibitory BRAF i MEK w zaawansowanym czerniaku

dr n. med. Anna Janiak

Wykład sponsorowany
Pierre Fabre

10:50-11:10

Nowe leki hormonalne u pacjentów z nieprzerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację

dr n. med. Rafał Czyżykowski

Wykład sponsorowany
Bayer

11:10-11:30

Inhibitory CDK4/6 w przerzutowym raku piersi

dr hab. n. med. Michał Jarząb

Wykład sponsorowany
Novartis

11:30-11:50

Dyskusja

Sesja IX.

11:50-13:00

Prawnik i psychiatra dla onkologa
Justyna Esthera Król-Całkowska
Piotr Wierzbiński
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji IX.

11:50-12:20

Co można, a co trzeba? – prawne aspekty dotyczące procedury RDTL i stosowania leków nierefundowanych

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa

12:20-12:50

Farmakoterapia depresji u pacjenta onkologicznego

dr n. med. Piotr Wierzbiński

12:50-13:00

Dyskusja

Sesja X.

13:00-14:10

Biologia molekularna, a leczenie indywidualizowane w onkologii
Sylwia Dębska-Szmich
Tomasz Kubiatowski
Bartosz Wasąg
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji X.

13:00-13:20

Kompleksowa diagnostyka molekularna nowotworów

prof. dr hab. n med. Bartosz Wasąg

Wykład sponsorowany
Roche

13:20-13:40

Onkologia agnostyczna – teraźniejszość czy przyszłość?

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Patronat naukowy
Roche

13:40-14:00

Biopsja płynna i heterogenność molekularna nowotworów – znaczenie praktyczne

dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich

14:00-14:10

Dyskusja

Sesja XI.

14:10-15:10

Rak piersi – nowości
Sylwia Dębska-Szmich
Michał Jarząb
Joanna Połowinczak-Przybyłek
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji XI

14:10-14:30

Postępy w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi

dr hab. n. med. Michał Jarząb

14:30-14:50

Nowe możliwości terapii anty-HER 2

dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich

14:50-15:10

Inhibitory CDK4/6 – czy tylko w leczeniu paliatywnym?

dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek

15:10

Dyskusja i zakończenie konferencji

Nie znaleźliśmy pasujących wykładów

Pokaż wszystkie wykłady

PRELEGENCI

prof. dr hab. med.
Piotr
Potemski

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n med.
Bartosz
Wasąg

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n. med.
Maciej
Krzakowski

Zobacz prelekcje

prof.
Radosław
Mądry

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n. med.
Adam
Antczak

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n. med.
Andrzej
Bieńkiewicz

Zobacz prelekcje

dr hab
Tomasz
Kubiatowski

Zobacz prelekcje

dr hab. n. med.
Barbara
Radecka

Zobacz prelekcje

dr hab. n. med.
Justyna Esthera
Król-Całkowska

prof. UŁa

Zobacz prelekcje

dr hab. n. med.
Michał
Jarząb

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Sylwia
Dębska-Szmich

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Magdalena
Krakowska

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Joanna
Połowinczak-Przybyłek

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Rafał
Czyżykowski

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Piotr
Wierzbiński

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Marcin
Braun

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Sylwia
Kaźmierczak-Łukaszewicz

Zobacz prelekcje

lek. med.
Anna
Janiak

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Iwona
Skoneczna

Zobacz prelekcje

lek. med.
Dominika
Kulejewska

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Łukasz
Kuncman

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Michał
Lewandowicz

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Urszula
Czernek

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Magdalena
Kędzierska

Zobacz prelekcje

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

Weźmiesz udział w 2-dniowych praktycznych wykładach, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w codziennej pracy z pacjentem onkologicznym.

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji oraz punkty edukacyjne.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami na rynku, nasi prelegenci są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie.

ZAUFAJ NASZEMU
DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 

Każdego roku podczas wydarzenia zbiera się szerokie grono lekarzy-specjalistów, by wysłuchać prelekcji prowadzonych przez cenionych ekspertów, a także dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Gwarantujemy, że również bieżąca edycja będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu przewidzianych tematów.Patronat Honorowy:

um

 
kopernik

 

Zapisy na tegoroczną konferencję zostały zamknięte.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Partnerzy

Platynowy Partner
Złoty Partner
Srebrny Partner
Partner
Sponsorzy
Patron medialny

Kontakt

Opieka merytoryczna:

Monika Przybysz
Project Manager

502 237 976

monika.przybysz@forum-media.pl

Sponsorzy

Żaneta Góralczyk
Brand Manager

603 036 368

zaneta.goralczyk@forum-media.pl

Sylwia Kulikowska
Brand Manager

603 155 392

sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Biuro Obsługi Klienta

61 66 55 774

bok@forum-media.pl