Dzień 1
Piątek, 28 lutego 2020
Program.
08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00
Rozpoczęcie konferencji
prof. Piotr Potemski
09:00-10:20
Sesja I. Świat idealny, w którym wszystkie możliwości są dostępne – trudna sztuka wyboru 
09:00-09:30
Wczesny HER2 - dodatni rak piersi PATRONAT NAUKOWY
(dr Sylwia Dębska-Szmich)

09:30-09:50
Rak płuca WYKŁAD SPONSOROWANY
(dr Adam Płużański )

09:50-10:10
Rak jelita grubego
(prof. Piotr Potemski) 

10:10- 10:20
Dyskusja
10:20-11:30
Sesja II. Nowotwory układu moczowo-płciowego
10:20-10:40
Diagnostyka obrazowa u chorych na raka gruczołu krokowego. Kiedy, komu, co? WYKŁAD SPONSNOROWANY
(dr Joanna Połowinczak-Przybyłek)

10:40-11:00
Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. WYKŁAD SPONSOROWANY
(dr Rafał Czyżykowski)

11:00-11:20
Rak nerki. Jakie leczenie w 1 linii? Jaka sekwencja leczenia?
(prof. Piotr Potemski)

11:20- 11:30
Dyskusja
11:30-11:50
Przerwa kawowa
11:50-12:40
Sesja III. Zespół wypalenia zawodowego 
11:50-12:00
Jak to wygląda wśród onkologów?
(dr Joanna Połowinczak-Przybyłek)

12:00-12:30
Lekarz pacjentem
(dr Piotr Wierzbiński )  

12:30-12:40
Dyskusja
12:40-14:50
Sesja IV. Nowotwory układu pokarmowego
Rak trzustki

12:40-13:00
Leczenie przedoperacyjne i adiuwantowe operacyjnego raka trzustki
(dr Joanna Połowinczak-Przybyłek)

13:00-13:20
Leczenie zaawansowanego raka trzustki – sekwencyjność terapii-WYKŁAD SPONSOROWANY
( dr Leszek Kraj)

Przerzutowy rak jelita grubego – Leczenie ciągłe czy deeskalacja terapii?

13:20-13:40
Klasyczna chemioterapia
(dr Magdalena Krakowska)

13:40- 14:00
Chemioterapia z lekami ukierunkowanymi  WYKŁAD SPONSOROWANY molekularnie
(dr Joanna Połowinczak-Przybyłek)

14:00- 14:10
Dyskusja
14:10-14:50
Przerwa obiadowa
14:50-16:00
Sesja V. Mutacje BRCA
14:50-15:10Znaczenie biologiczne i diagnostyka mutacji BRCA WYKŁAD SPONSOROWANY  
(prof. Bartosz Wasąg)

15:10-15:30
Inhibitory PARP. Rak jajnika czyli wskazanie, które chyba znamy                  
(prof. Radosław Mądry)

15:30-15:50 Nowe badania dotyczące inhibitorów PARP WYKŁAD SPONSOROWANY
(dr Urszula Czernek )

15:50-16:00
Dyskusja
16:00-17:10
Sesja VI. Nowotwory kobiecego układu płciowego
16:00-16:20
Cytoredukcja i chemioterapia u chorych na raka jajnika – co udowodniono, a czego nie?  
(prof. Radosław Mądry)

16:20- 16:40
Leczenie rzadziej występujących nowotworów ginekologicznych. Chemioterapia u osób starszych
(dr Urszula Czernek)

16:40-17:00
Kontrowersje w leczeniu chorych na raka szyjki macicy                                      
(prof. Andrzej Bieńkiewicz)

17:00-17:10
Dyskusja 
17:10-17:30
Przerwa kawowa
17:30-18:10
Sesja VII. Konsylium onkologów klinicznych. Jak leczyć?
17:30- 18:10
Hormonozależny rozsiany rak piersi
(dr Joanna Kufel- Grabowska, dr Michał Jarząb )

18:10-18:30
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
18:30
Poczęstunek
Dzień 2
Sobota, 29 lutego 2020
 
09:00-10:40
Sesja VIII. „Wyedukowany pacjent” - rzeczywistość w dobie internetu
09:00-09:30
Witaminy, a nowotwór

09:00-09:15
Perspektywa biochemika
(dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ)

09:15-09:30
Perspektywa onkologa
(dr Magdalena Kędzierska)

09:30-09:50
Kannabinoidy
(dr Sylwia Kaźmierczak-Łukasiewicz)

09:50-10:30
Leki poza rejestracją, poza refundacją – aspekty prawne                                                      
(prof. Justyna Zajdel Całkowska)

10:30- 10:40
Dyskusja
10:40 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:10
Sesja IX. Immunoterapia
11:00-11:20
Sukcesy WYKŁAD SPONSOROWANY  
(prof. Tomasz Kubiatowski)

11:20-11:40
Porażki
(dr Rafał Czyżykowski)

11:40-12:00
Czy umiemy to wytłumaczyć?
(dr Paweł Różanowski)

12:00-12:10
Dyskusja
12:10-13:40
Sesja X Varia - immunoterapia
12:10-12:30  
Immunoterapia – hiperprogresja, pseudoprogresja
(dr Magdalena Krakowska)

12:30- 12:50
Leczenie przedoperacyjne i uzupełniające u chorych na czerniaka PATRONAT  NAUKOWY
(prof. Piotr Potemski )
Konsylium onkologów klinicznych. Jak leczyć?

12:50-13:30
Przerzutowy czerniak – wybór leczenia systemowego WYKŁAD SPONSOROWANY  
(prof. Anna Czarnecka, dr Tomasz Świtaj )

13:30-13:40 Dyskusja

 
13:40-15:00
Sesja XI. Nieoperacyjne nowotwory – leczenie miejscowe
13:40-14:00
Zmiany w wątrobie
 dr Grzegorz Rosiak  

14:00-14:20
Zajęcie otrzewnej: perspektywa chirurga
(prof. Wojciech Polkowski)

14:20-14:40
Zajęcie otrzewnej: perspektywa onkologa klinicznego
(dr Dominika Kulejewska)

14:40-15:00
Dyskusja i zakończenie konferencji
15:00
Poczęstunek