XII Ogólnopolska Konferencja
Kontrowersje w onkologii

Kiedy

 23-24.02.2024

Gdzie

WARSZAWA

Formuła konferencji

STACJONARNA

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,    
 
Wraz z Wykładowcami i Organizatorem pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w hotelu Novotel Warszawa Airport w dniach 23-24 lutego 2024
   Jak zwykle postaramy się, aby tematyka naszej konferencji była różnorodna i obejmowała zarówno nowości dotyczące onkologii jak i zagadnienia znane od dawna, ale mimo to, wzbudzające wątpliwości co do ich rzeczywistej wartości. Podczas zbliżającej się konferencji zaproponujemy Państwu wykłady dotyczące m.in. immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie, ale także leczenia systemowego i skojarzonego, oraz diagnostyki m.in. nowotworów układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, czerniaka, raka piersi i raka płuca. Jak co roku, planujemy także poruszenie ważnych dla lekarzy zagadnień prawnych i dotyczących zdrowia psychicznego.

    Państwa zainteresowanie ostatnimi edycjami konferencji oraz pozytywne opinie, jakie wyrażają uczestnicy w licznie wypełnianych ankietach, są dla nas, Wykładowców jak i dla Organizatora źródłem wielkiej satysfakcji. Mamy nadzieję, że zarówno merytoryczny poziom wykładów, jak również kwestie organizacyjne sprostają Państwa oczekiwaniom.

   Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w „Kontrowersjach”, a nasza konferencja będzie okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce i owocnych dyskusji z Wykładowcami i innymi Uczestnikami.

Z serdecznymi pozdrowieniami 

dr Joanna Połowinczak-Przybyłek  
prof. Piotr Potemski

 

Kierownictwo naukowe konferencji:

prof. dr hab. med. Piotr Potemski

Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek

Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

PRELEGENCI

dr n. med.
Cezary
Chudobiński

dr n. med.
Urszula
Czernek

dr n. med.
Rafał
Czyżykowski

dr n. med.
Sylwia
Dębska-Szmich

prof. dr hab. n. med.
Jarosław
Drożdż

dr hab. n. med. 
Michał
Jarząb

dr n. med.
Tadeusz
Kałużewski

dr n. med.
Magdalena
Krakowska

prof. dr hab. n. med.
Maciej
Krzakowski

dr n. med.
Łukasz
Kuncman

dr n. med.
Marta
Kurczewska-Michalak

lek.
Łukasz
Kwinta

dr hab. n. med.
Justyna
Król-Całkowska

prof. nadzw

dr hab. n. med.
Radosław
Mądry

prof. dr hab. n. med.
Piotr
Potemski

dr n. med
Joanna
Połowinczak-Przybyłek

dr hab. n. med.
Adam
Płużański,

prof. NIO-PIB

dr hab. n. med.
Barbara
Radecka

prof. UO

dr n. med.
Anna
Rychter

dr hab. n. med.
Elżbieta
Senkus-Konefka

prof. GUMed

dr n. med.
Piotr
Wierzbiński

dr hab n. med.
Jakub
Żołnierek

dr hab n. med.
Lubomir
Bodnar

prof. UPH

Program konferencji

Piątek | 23 lutego 2024
Dzień 1

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-9:10

Rozpoczęcie konferencji

Piotr Potemski , Joanna Połowinczak-Przybyłek

Sesja I.

9:10-10:20

Rak nerki 
Przewodniczący sesji: Jakub Żołnierek, Piotr Potemski

9:10-9:30

Znaczenie cytoredukcyjnej nefrektomii

Piotr Potemski

9:30-9:50

Miejsce monoterapii w chorobie zaawansowanej

Jakub Żołnierek

Wykład sponsorowany  

9:50-10:10

Leczenie uzupełniające

Joanna Połowinczak-Przybyłek

Wykład pod patronatem  

10:10-10:20

Dyskusja

Sesja II.

10:20-11:10

Varia I
Przewodniczący sesji: Joanna Połowinczak-Przybyłek, Jarosław Drożdż

10:20-10:40

Rak prostaty – kardiolog o toksyczności hormonoterapii

Jarosław Drożdż

Wykład sponsorowany  

10:40-11:00

Polipragmazja i interakcje lekowe w ujęciu praktycznym

Marta Kurczewska-Michalak

11:00-11:10

Dyskusja

11:10-11:30

Przerwa kawowa

Sesja III.

11:30-12:20

Rak pęcherza
Przewodniczący sesji: Łukasz Kwinta, Łukasz Kuncman

11:30-11:50

Leczenie okołooperacyjne

Łukasz Kwinta

11:50-12:10

Radykalne leczenie wielodyscyplinarne

Łukasz Kuncman

12:10-12:30

Nowości w leczeniu paliatywnym

Joanna Połowinczak-Przybyłek

12:30-12:40

Dyskusja

Sesja IV.

12:40-13:30

Niedrobnokomórkowy rak płuca
Przewodniczący sesji: Adam Płużański, Rafał Czyżykowski

12:40-13:00

Rzadko występujące mutacje i ich znaczenie kliniczne

Adam Płużański

13:00-13:20

Immunoterapia u chorych z małą ekspresją PD-L1

Maciej Krzakowski

13:20-13:30

Dyskusja

13:30-13:50

Przerwa kawowa

Sesja V.

13:25-14:30

Prawnik dla onkologa
Przewodnicząca sesji: Joanna Połowinczak-Przybyłek

13:50-14:20

„Dura lex sed lex” – prawne aspekty pracy lekarza onkologa

Justyna Król-Całkowska

14:20-14:30

Dyskusja

Sesja VI.

14:30-15:40

Przerzutowe nowotwory. Co? Kiedy? Komu?
Przewodniczący sesji: Jakub Żołnierek, Piotr Potemski

14:30-14:50

Czerniak z przerzutami do mózgu

Joanna Połowinczak-Przybyłek

Wykład sponsorowany  

14:50-15:10

Rak jelita grubego - leczenie antyangiogenne

Piotr Potemski

Wykład sponsorowany  

15:10-15:30

Rak gruczołu krokowego - intensyfikacja ADT u chorych na mHSPC

Jakub Żołnierek

Wykład sponsorowany  

15:30-15:40

Dyskusja

15:40-16:20

Przerwa obiadowa

Sesja VII.

16:20-17:30

Varia II
Przewodniczący sesji:  Rafał Czyżykowski, Cezary Chudobiński

16:20-16:40

Badanie PET/TK - wskazania medyczne i refundacyjne

Rafał Czyżykowski

16:40-17:00

LN-RADS - system radiologicznej oceny węzłów chłonnych. Jak skuteczniej wykrywać przerzuty w węzłach i jak usprawnić komunikację radiolog - klinicysta?

Cezary Chudobiński

17:00-17:20

Czym jest HRD i jakie ma znaczenie w terapii inhibitorami PARP?

Tadeusz Kałużewski

17:20-17:30

Dyskusja

Sesja VIII.

17:30-18:40

Nowotwory ginekologiczne
Przewodniczący sesji: Urszula Czernek, Radosław Mądry

17:30–17:50

Czy rzeczywiście nadchodzi rewolucja w leczeniu chorych na raka endometrium? Podział histomolekularny w praktyce

Lubomir Bodnar

Wykład sponsorowany  

17:50-18:10

Biomarkery to nie wszystko. Czynniki wpływające na odpowiedź na leczenie podtrzymujące I linii raka jajnika – spojrzenie praktyczne

Urszula Czernek

Wykład sponsorowany  

18:10–18:30

Rola immunoterapii w nowotworach ginekologicznych

Radosław Mądry

18:30–18:40

Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia

Sobota | 24 lutego 2024
Dzień 2
Sesja IX.

9:00-9:50

Nowotwory układu pokarmowego cz. 1
Przewodniczący sesji: Anna Rychter, Piotr Potemski

9:00-9:20

Rak odbytnicy – całkowite leczenie przedoperacyjne

Anna Rychter

9:20-9:40

Rak odbytnicy – wartość chemioterapii uzupełniającej 

Rafał Czyżykowski

9:40-9:50

Dyskusja

Sesja X.

09:50-11:00

Nowotwory układu pokarmowego cz. 2
Przewodniczący sesji: Magdalena Krakowska, Rafał Czyżykowski

09:50-10:10

Immunoterapia u chorych na raka przełyku lub żołądka

Rafał Czyżykowski

Wykład sponsorowany  

10:10-10:30

Przerzutowy rak jelita grubego

Piotr Potemski

Patronat naukowy  

10:30-10:50

Rak dróg żółciowych - czy to już czas na zmianę paradygmatu leczenia?

Magdalena Krakowska

Wykład sponsorowany  

10:50-11:00

Dyskusja

11:00-11:20

Przerwa kawowa

Sesja XI.

11:20-12:00

Psychiatra dla onkologa
Przewodnicząca sesji: Joanna Połowinczak-Przybyłek

11:20-11:50

Kontakt terapeutyczny z pacjentem - co go utrudnia i dlaczego?

Piotr Wierzbiński

11:50-12:00

Dyskusja

Sesja XII.

12:00-13:20

Rak piersi
Przewodniczący sesji: Elżbieta Senkus-Konefka, Michał Jarząb

12:00–12:20

Chemioterapia uzupełniająca w raku HR+,HER2(-)

Sylwia Dębska-Szmich

12:20–12:40

Pembrolizumab, kapecytabina, olaparyb w leczeniu uzupełniającym – razem czy osobno?

Michał Jarząb

Wykład pod patronatem  

12:40–13:00

Zaawansowany rak piersi HER2(+): optymalne wykorzystanie możliwości programu lekowego B.9 FM

Barbara Radecka

Wykład sponsorowany  

13:00-13:20

Inhibitory CDK 4/6 - nowości w zaawansowanym hormonozależnym raku piersi

Elżbieta Senkus-Konefka

Wykład sponsorowany  

13:20 – 13:30

Dyskusja i zakończenie konferencji

Informacje i szczegóły organizacyjne

Miejsce:
Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, 02 134 Warszawa
Doba hotelowa:
Zameldowanie od: 15:00
Wymeldowanie do: 12:00

Bierzesz udział w stacjonarnej formule konferencji?
Skorzystaj z rabatu na hotel!

Dokonaj rezerwacji na hasło ”Onkologia” w poniższych, obniżonych cenach:

  • pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 360 pln brutto
  • pokój 2-osobowy ze śniadaniami: 420 pln brutto

Rezerwacje:

Tel: 22-575-61-14 lub 22-575-61-12

Email: H0527-RE@accor.com

WSKAZÓWKI DOJAZDU

3 km od lotniska Chopina
Z hotelu na lotnisko i z powrotem kursuje shuttlebus.

5 km od dworca PKP Warszawa Centralna

Wybierasz się na konferencję pociągiem?
Zachęcamy do zapoznania się z rozkładem jazdy PKP.

Z dworca PKP Warszawa Centralna kursują autobusy oraz Szybka Kolej Miejska:

  • linia autobusowa 504 kierunek OS. KABATY
  • linia autobusowa 175 kierunek TERMINAL AUTOKAROWY
  • Szybka Kolej Miejska S2 kierunek WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA

Weź udział w konferencji

Udział STANDARD
199,00 zł netto
244,77 zł brutto

Kontakt

Opieka merytoryczna:

Renata Dolata
Project Manager

tel. kom.: 502 237 976

Renata.Dolata@forum-media.pl

Sponsorzy

Żaneta Góralczyk
Brand Manager

603 036 368

zaneta.goralczyk@forum-media.pl