XI Ogólnopolska Konferencja
Kontrowersje w onkologii

Kiedy

24-25.02.2023

Gdzie

WARSZAWA

Formuła konferencji

STACJONARNA

SŁOWO WSTĘPNE

Wraz z Wykładowcami i Organizatorem pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”. Spotkanie odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Airport w dniach 24-25 lutego 2023 i - o ile sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie - będzie miało formę stacjonarną.

Jak zwykle staraliśmy się, aby tematyka naszej konferencji była różnorodna i obejmowała zarówno nowości dotyczące onkologii jak i zagadnienia znane od dawna, ale mimo to wzbudzające wątpliwości co do ich rzeczywistej wartości. Zaproponujemy Państwu wykłady dotyczące m.in. immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie, ale także leczenia systemowego i skojarzonego, oraz diagnostyki m.in. wybranych nowotworów układu pokarmowego, raka piersi i raka płuca. Zaplanowaliśmy także wykłady dotyczące badań klinicznych, a także ważnych dla lekarzy zagadnień prawnych i dotyczących zdrowia psychicznego.

Państwa zainteresowanie kolejnymi edycjami Konferencji oraz pozytywne opinie, jakie wyrażają Państwo w licznie wypełnianych ankietach, są dla nas, Wykładowców jak i dla Organizatora źródłem wielkiej satysfakcji. Mamy nadzieję, że zarówno merytoryczny poziom wykładów, jak również kwestie organizacyjne sprostają Państwa oczekiwaniom.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w „Kontrowersjach”, a nasza konferencja okaże się okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce i owocnych dyskusji z Wykładowcami.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kierownictwo Naukowe Konferencji

prof. dr hab. med. Piotr Potemski

Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek

Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ds. Ośrodka Badań Wczesnej Fazy w Łodzi.

PRELEGENCI

prof. dr hab. med.
Piotr
Potemski

prof. dr hab. n. med.
Maciej
Krzakowski

dr n. med.
Joanna
Połowinczak-Przybyłek

dr hab. n. med.
Tomasz
Kubiatowski

prof. dr hab. n. med.
Radosław
Mądry

dr hab. n. med.
Barbara
Radecka

dr hab. n. med.
Michał
Jarząb

dr hab. n. med.
Justyna Esthera
Król-Całkowska

prof. UŁa

dr n. med.
Rafał
Czyżykowski

dr n. med.
Urszula
Czernek

dr n. med.
Sylwia
Dębska-Szmich

Konferencja pod patronatem:

um

 
kopernik

 

Program konferencji

Piątek | 24 lutego 2023
Dzień 1

9:00-9:10

Rozpoczęcie konferencji

prof. Piotr Potemski, dr Joanna Połowinczak- Przybyłek

Sesja I.

9:10-10:20

Nowotwory urologiczne
Jakub Kucharz
Łukasz Kwinta
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji I.

9:10-9:30

Leczenie skojarzone a monoterapia zaawansowanego raka nerki

prof. dr hab. med. Piotr Potemski / Wykład sponsorowany

9:30-9:50

Rak pęcherza moczowego – rola leczenia systemowego

lek. Łukasz Kwinta / Patronat naukowy

9:50-10:10

Rak gruczołu krokowego – czy wiemy jak optymalnie wykorzystać nowe leki hormonalne?

dr hab. n. med. Jakub Kucharz

10:10-10:20

Dyskusja

Sesja II.

10:20-11:00

Rak płuca cz.1
Bartłomiej Tomasik
Damian Tworek
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji II.

10:20-10:40

Leczenie systemowe chorych z NDRP z przerzutami do mózgu

dr hab. n. med. Damian Tworek, prof. UM / Patronat naukowy

10:40-11:00

Wartość elektywnej radioterapii mózgu i napromieniania klatki piersiowej u chorych na przerzutowego DRP

dr Bartłomiej Tomasik

11:00-11:10

Dyskusja

Sesja III.

11:10-11:40

Prawnik dla onkologa
dr hab. prof. nadzw. Justyna Król - Całkowska
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji III.

11:10-11:40

Co w prawie piszczy- czyli o dużych i małych zmianach prawa w 2023 roku

dr hab. prof. nadzw. Justyna Król - Całkowska

11:40-12:20

Przerwa kawowa

Sesja IV.

12:20-13:10

Badania kliniczne w praktyce lekarza onkologa
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji IV.

12:20-12:40

Podstawy statystyki bez matematyki :)

dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek

12:40-13:00

Badanie kliniczne to nie tylko statystyka

prof. dr hab. med. Piotr Potemski

13:00-13:10

Dyskusja

Sesja V.

13:10-15:00

VARIA
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Bartosz Spławski
Hanna Koseła-Paterczyk
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji V.

13:10-13:30

Leczenie systemowe chorych na płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi – czy zawsze immunoterapia?

dr n. med. Bartosz Spławski / Wykład sponsorowany

13:30-13:50

Immunoterapia uzupełniająca – przegląd wskazań

dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek / Patronat naukowy

13:50-14:10

Jak leczyć chorych na przerzutowego czerniaka z mutacją BRAF?

dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk / Wykład sponsorowany

14:10-15:00

Dyskusja i przerwa obiadowa

Sesja VI.

15:00-15:50

Diagnostyka molekularna nowotworów
Tadeusz Kałużewski
Joanna Połowinczak-Przybyłek
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VI.

15:00-15:20

Sekwencjonowanie nowej generacji a PCR. Co onkolog powinien wiedzieć?

lek. Tadeusz Kałużewski

15:20-15:40

Czy leki ukierunkowane molekularnie działają na cel niezależnie od rodzaju nowotworu?

dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek

15:40-15:50

Dyskusja

Sesja VII.

15:50-17:30

Rak płuca cz.2
Rafał Czyżykowski
Maciej Krzakowski
Tomasz Kubiatowski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VII.

15:50-16:10

Radykalne leczenie chorych na NDRP z udziałem immunoterapii i leków ukierunkowanych – kontrowersje.

prof.dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

16:10-16:30

Czy wiemy jak optymalnie wykorzystać immunoterapię w 1 L leczenia NDRP?

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

16:30-16:50

Jak wybrać sekwencję leczenia w NDRP EGFR(+), ALK(+)?

dr n. med. Rafał Czyżykowski

16:50-17:30

Dyskusja i przerwa kawowa

Sesja VIII.

17:30-19:00

Nowotwory kobiecego układu płciowego
Andrzej Bieńkiewicz
Urszula Czernek
Radosław Mądry
Jacek Sznurkowski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VIII.

17:30-17:50

Rak trzonu macicy - diagnostyka molekularna

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz

17:50-18:10

Rak trzonu macicy - leczenie uzupełniające

dr n. med. Urszula Czernek

18:10-18:30

Nowości w leczeniu systemowym zaawansowanego raka endometrium

prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry / wykład sponsorowany

18:30-18:50

Dylematy leczenia podtrzymującego w zaawansowanym raku jajnika

prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry / wykład sponsorowany

18:50

Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia

Nie znaleźliśmy pasujących wykładów

Sobota | 25 lutego 2023
Dzień 2
Sesja IX.

9:00-10:10

Nowotwory układu pokarmowego cz. 1
Maciej Kawecki
Magdalena Krakowska
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji IX

9:00-9:20

Leczenie skojarzone chorych na gruczołowego raka przełyku i GEJ

lek. Maciej Kawecki

9:20-9:40

Leczenie uzupełniające chorych na raka okrężnicy – czas trwania, znaczenie czynników molekularnych

dr n. med. Magdalena Krakowska

9:40-10:00

Jak leczyć chorych na przerzutowego raka jelita grubego z mutacją BRAF?

prof. dr hab. med. Piotr Potemski / Wykład sponsorowany

10:00-10:10

Dyskusja

Sesja X.

10:10-12:20

Nowotwory układu pokarmowego cz. 2
Krzysztof Bujko
Gerald Prager
Urszula Czernek
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji X.

10:10-10:30

Leczenie przerzutowego raka trzustki

prof. Gerald Prager / Wykład sponsorowany

10:30-10:50

Teraźniejszość i przyszłość leczenia raka dróg żółciowych

dr n. med. Urszula Czernek / Wykład sponsorowany

10:50-11:10

Leczenie oszczędzające chorych na raka odbytnicy

prof dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

11:10-11:50

Dyskusja i przerwa kawowa

Sesja XI.

11:50-12:30

Psychiatra dla onkologa
Piotr Wierzbiński
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji X.

11:50-12:20

Wykorzystanie pozapsychiatrycznych właściwości leków przeciwdepresyjnych w onkologii

dr Piotr Wierzbiński

12:20-12:30

Dyskusja

Sesja XII.

12:30-14:10

Rak piersi
Sylwia Dębska-Szmich
Michał Jarząb
Joanna Kufel-Grabowska
Barbara Radecka
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji XII.

12:30-12:50

Hormonoterapia uzupełniająca w raku piersi – to łatwe czy trudne?

dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich

12:50-13:10

Inhibitory cyklinozależnych kinaz w leczeniu w leczeniu uzupełniającym. Efekt klasy?

dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska / Wykład sponsorowany

13:10-13:30

Czy w roku 2022 dowiedzieliśmy się czegoś więcej? – inhibitory CDK4/6 w leczeniu paliatywnym

dr hab. n. med. Michał Jarząb / Wykład sponsorowany

13:30-13:50

Leczenie systemowe raka HER2+

dr hab. n. med. Barbara Radecka / Patronat naukowy

13:50-14:10

Leczenie systemowe raka potrójnie ujemnego lub z mutacją BRCA

dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich / Patronat naukowy

14:10

Dyskusja i zakończenie konferencji

Nie znaleźliśmy pasujących wykładów

Pokaż wszystkie wykłady

Informacje i szczegóły organizacyjne

Miejsce:
Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, 02 134 Warszawa
Doba hotelowa:
Zameldowanie od: 15:00
Wymeldowanie do: 12:00

Bierzesz udział w stacjonarnej formule konferencji?
Skorzystaj z rabatu na hotel!

Dokonaj rezerwacji na hasło ”Onkologia” w poniższych, obniżonych cenach:

  • pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 300 pln brutto
  • pokój 2-osobowy ze śniadaniami: 340 pln brutto

Rezerwacje:

Tel: 22-575-61-14 lub 22-575-61-12

Email: H0527-RE@accor.com

WSKAZÓWKI DOJAZDU

3 km od lotniska Chopina
Z hotelu na lotnisko i z powrotem kursuje shuttlebus.

5 km od dworca PKP Warszawa Centralna

Wybierasz się na konferencję pociągiem?
Zachęcamy do zapoznania się z rozkładem jazdy PKP.

Z dworca PKP Warszawa Centralna kursują autobusy oraz Szybka Kolej Miejska:

  • linia autobusowa 504 kierunek OS. KABATY
  • linia autobusowa 175 kierunek TERMINAL AUTOKAROWY
  • Szybka Kolej Miejska S2 kierunek WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA

Dzięki udziałowi w konferencji:

Poznasz najnowsze WYTYCZNE I ZALECENIA Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Przedstawimy aktualne, międzynarodowe rekomendacje postępowania w wybranych chorobach onkologicznych.

Będziesz miał okazję poznać i posłuchać NAJLEPSZYCH wykładowców w kraju – najwybitniejsze autorytety, najlepsi mówcy polskiej onkologii.

Zainspirujesz się wiedzą i doświadczeniem znakomitych specjalistów, którzy NA KONKRETNYCH PRZYKŁADACH wyjaśnią najtrudniejsze kwestie i przypadki.

Dowiesz się o nowych wskazaniach, dawkowaniach i terapiach w FARMAKOTERAPII.

Spotkasz się z najlepszym gronem ekspertów w kraju, z którymi będziesz mógł wymienić doświadczenia FACE TO FACE.

Będziesz miał okazję skonsultować swoje wątpliwości czy trudne przypadki z własnej praktyki w bezpośredniej rozmowie z ekspertami podczas STACJONARNEJ FORMUŁY KONFERENCJI.

Imienny certyfikat
Punkty edukacyjne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne za udział w Konferencji.
Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo. Certyfikaty będą przekazane po zakończeniu konferencji.

Dołącz do nas

Od ponad 20 lat organizujemy konferencje dla 3 000 lekarzy rocznie podczas licznych warsztatów, konferencji i kongresów, które przyciągają rekordową liczbę uczestników na rynku. Szanujemy Państwa czas i pieniądze. W ciągu dwóch dni przekażemy Państwu najważniejsze i najnowsze doniesienia z dziedziny reumatologii z całego świata. Jesteśmy wydawcami najbardziej prestiżowych publikacji oraz czasopism dla kardiologów, diabetologów, pediatrów, fizjoterapeutów, ortopedów, ginekologów oraz lekarzy wielu innych specjalizacji. Szczególną uwagę zwrócimy na praktyczny aspekt leczenia chorób reumatologicznych oraz chorób towarzyszących, tylko my skupiamy się w 60% na przypadkach klinicznych.

To już XI edycja konferencji:
Weźmiesz udział w 2-dniowych wykładach podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w codziennej pracy z pacjentem.

Eksperckie wykłady:
Weźmiesz udział w kilku sesjach obejmujących ponad 20 merytorycznych wykładów, podczas których otrzymasz dawkę naukowej wiedzy i praktycznych informacji niezbędnych w codziennej pracy z pacjentem

Najlepsi eksperci i praktycy:
Zaprosiliśmy najbardziej uznanych specjalistów w kraju, którzy na bazie własnej praktyki i doświadczeń omówią poszczególne obszary specjalizacji. Współpracujemy z najwybitniejszymi prelegentami i znawcami w swojej dziedzinie na rynku.

Punkty edukacyjne:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w wydarzeniu.

Certyfikat potwierdzający udział w konferencji:
Każdy uczestnik konferencji otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Weź udział w konferencji

Udział STANDARD
121,14 zł netto
149,00 zł brutto

Kontakt

Opieka merytoryczna:

Monika Przybysz
Project Manager

502 237 976

monika.przybysz@forum-media.pl

Sponsorzy

Żaneta Góralczyk
Brand Manager

603 036 368

zaneta.goralczyk@forum-media.pl

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Biuro Obsługi Klienta

61 66 55 774

bok@forum-media.pl