ZAPRASZAMY NA X EDYCJĘ WYDARZENIA!

X Ogólnopolska Konferencja
Kontrowersje w onkologii

Kiedy

25-26.02.2022

Formuła konferencji

ONLINE

WAŻNY KOMUNIKAT
Aktualizacja: 21. stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na prognozy wskazujące z dużym prawdopodobieństwem na rychłe pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej związanej z infekcją SARC-CoV-2, kierownictwo naukowe wraz z Organizatorem podjęło decyzję o zmianie formuły konferencji ze stacjonarnej na wirtualną.

Zmieniony program Kontrowersji zostanie wkrótce przedstawiony. Mamy nadzieję, że podanie takiej informacji z wyprzedzeniem pozwoli Państwu tak zmodyfikować swoje plany, aby zdalnie uczestniczyć w obradach w jak największym zakresie.

Prof. Piotr Potemski
dr Joanna Połowinczak-Przybyłek

SŁOWO WSTĘPNE

Wraz z Wykładowcami i Organizatorem pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”. Spotkanie odbędzie się w dniach 25–26 lutego 2022 roku, a jego forma (stacjonarna lub wirtualna) będzie zależała od sytuacji epidemiologicznej.

Postęp w onkologii przejawiający pojawianiem się wciąż nowych leków i nowych wskazań do stosowania leków już obecnych na rynku wiąże się często z trudnościami w wyborze najlepszego postępowania. Mam nadzieję, że wysłuchanie różnorodnych tematycznie wykładów obejmujących m.in. różne aspekty immunoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie, systemowej terapii chorych na raka piersi, płuca, gruczołu krokowego, czerniaka, raka nerki i inne nowotwory ułatwi Państwu dokonywanie racjonalnych wyborów.

Państwa zainteresowanie poprzednimi edycjami Konferencji oraz pozytywne opinie, jakie wyrażają Państwo w ankietach, są dla nas, Wykładowców jak i dla Organizatora źródłem prawdziwej satysfakcji. Wierzę, że zarówno merytoryczny poziom wykładów, jak również kwestie organizacyjne i tym razem sprostają Państwa oczekiwaniom.

Mamy nadzieję, że i w tym roku zechcą Państwo wziąć udział w „Kontrowersjach”, a nasza konferencja okaże się okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce i owocnych dyskusji z Wykładowcami.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kierownictwo Naukowe Konferencji

prof. Piotr Potemski
dr n. med. Joanna Połowinczak‑Przybyłek

Program konferencji

Piątek | 25.02.2022
Dzień 1

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-9:10

Rozpoczęcie konferencji

prof. Piotr Potemski

Sesja I.

9:10-10:20

Biologia molekularna a leczenie indywidualizowane w onkologii
Sylwia Dębska-Szmich
Tomasz Kubiatowski
Bartosz Wasąg
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji I.

9:10-9:30

Kompleksowa diagnostyka molekularna nowotworów

prof. dr hab. n med. Bartosz Wasąg / Wykład sponsorowany

9:30-9:50

Onkologia agnostyczna – teraźniejszość czy przyszłość?

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski / Wykład pod patronatem

9:50-10:10

Biopsja płynna i heterogenność molekularna nowotworów - znaczenie praktyczne

dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich

10:10-10:20

Dyskusja

Sesja II.

10:20-11:50

Rak jelita grubego
Magdalena Krakowska
Tomasz Kubiatowski
Barbara Radecka
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji II.

10:20-10:40

Czynniki rokownicze w raku jelita grubego

dr hab. n. med. Barbara Radecka / Wykład sponsorowany

10:40-11:00

Jak leczyć chorych z mutacją BRAF V600?

dr n. med. Magdalena Krakowska / Wykład sponsorowany

11:00-11:20

Rola układu immunologicznego

dr hab. n.med. Tomasz Kubiatowski / Wykład sponsorowany

11:20-11:30

Dyskusja

11:30-11:50

Przerwa kawowa

Sesja III.

11:50-13:00

Nowotwory układu pokarmowego
Rafał Czyżykowski
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji III.

11:50-12:10

Nowe możliwości terapii systemowej w raku dróg żółciowych

dr n. med. Joanna Połowinczak - Przybyłek / Wykład sponsorowany

12:10-12:30

Rak wątrobowokomórkowy - ewolucja leczenia systemowego

prof. dr hab. med. Piotr Potemski / Wykład sponsorowany

12:30-12:50

Immunoterapia u chorych na raka przełyku lub żołądka

dr n. med. Rafał Czyżykowski

12:50-13:00

Dyskusja

Sesja IV.

13:00-14:40

Prawnik i psychiatra dla onkologa
Justyna Esthera Król-Całkowska
Piotr Wierzbiński
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji IV.

13:00-13:30

Co można, a co trzeba? - prawne aspekty dotyczące procedury RDTL i stosowania leków nierefundowanych

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa

13:30-14:00

Farmakoterapia depresji u pacjenta onkologicznego

dr n. med. Piotr Wierzbiński

14:00-14:10

Dyskusja

14:10-14:40

Przerwa obiadowa

Sesja V.

14:40-15:50

Rak piersi – nowości
Sylwia Dębska-Szmich
Michał Jarząb
Joanna Połowinczak-Przybyłek
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji V.

14:40-15:00

Postępy w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi

dr hab. n. med. Michał Jarząb

15:00-15:20

Nowe możliwości terapii anty-HER 2

dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich

15:20-15:40

Inhibitory CDK4/6 – czy tylko w leczeniu paliatywnym?

dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek

15:40-15:50

Dyskusja

Sesja VI.

15:50-17:20

Varia 1
Marcin Braun
Sylwia Kaźmierczak
Barbara Radecka
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VI.

15:50-16:10

Nowotwór neuroendokrynny, rak neuroendokrynny, rak o zróżnicowaniu neuroendokrynnym… - co to znaczy?

dr n. med. Marcin Braun

16:10-16:30

Rak tarczycy, rak nadnerczy w praktyce onkologa klinicznego

dr n. med. Sylwia Kaźmierczak - Łukaszewicz

16:30-16:50

Niwolumab z ipilimumabem-„Jedno skojarzenie, wiele możliwości”

dr hab. n. med. Barbara Radecka / Wykład sponsorowany

16:50-17:00

Dyskusja

17:00-17:20

Przerwa kawowa

Sesja VII.

17:20-18:20

Różne czy takie same?
Rafał Czyżykowski
Anna Janiak
Michał Jarząb
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VII.

17:20-17:40

Inhibitory BRAF i MEK w zaawansowanym czerniaku

lek. med. Anna Janiak / Wykład sponsorowany

17:40-18:00

Nowe leki hormonalne u pacjentów z nieprzerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację

dr n. med. Rafał Czyżykowski / Wykład sponsorowany

18:00-18:20

Inhibitory CDK4/6 w przerzutowym raku piersi

dr hab. n. med. Michał Jarząb / Wykład sponsorowany

18:20

Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia

Nie znaleźliśmy pasujących wykładów

Sobota | 26.02.2022
Dzień 2
Sesja VIII.

9:00-10:30

Varia 2
Adam Antczak
Maciej Krzakowski
Piotr Potemski
Iwona Skoneczna
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji VIII

9:00-9:20

Od nieprzerzutowego do przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację

dr n. med. Iwona Skoneczna / Wykład sponsorowany

9:20-9:40

Chorzy na czerniaka z mutacją BRAF. Jak wybrać leczenie pooperacyjne w chorobie zaawansowanej?

prof. dr hab. med. Piotr Potemski / Wykład sponsorowany

9:40-10:00

Ozymertynib – optymalne wykorzystanie u chorych na NDRP z mutacją w genie EGFR

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski / wykład pod patronatem

10:00-10:20

Szczepienia u chorych na nowotwory

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

10:20-10:30

Dyskusja

Sesja IX.

10:30-12:20

Konsekwencje wyboru 1. linii leczenia
Maciej Krzakowski
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Piotr Potemski
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji IX.

10:30-11:10

Monoterapia czy połączenie IO/IO lub IO/TKI u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki

prof. dr hab. med. Piotr Potemski / Wykład sponsorowany

11:10-11:30

Monoterapia czy połączenie IO/IO w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka

dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek / Patronat naukowy

11:30-11:50

Chemioimmunoterapia jednoczasowa czy sekwencyjna w NDRP

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

11:50-12:00

Dyskusja

12:00-12:20

Przerwa kawowa

Sesja X.

12:20-13:30

Leczenie miejscowe
Dominika Kulejewska
Łukasz Kuncman
Michał Lewandowicz
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji X.

12:20-12:40

Choroba oligometastatyczna, kiedy trzeba chorego leczyć miejscowo?

lek. med. Dominika Kulejewska

12:40-13:00

Gdzie leżą granice możliwości leczenia miejscowego zmian przerzutowych do mózgu?

dr n. med. Łukasz Kuncman

13:00-13:20

Rak piersi - leczenie chirurgiczne wznowy miejscowej

dr n. med. Michał Lewandowicz

13:20-13:30

Dyskusja

Sesja XI.

13:30-15:00

Nowotwory kobiecego układu płciowego
Andrzej Bieńkiewicz
Urszula Czernek
Magdalena Kędzierska
Radosław Mądry
× Usuń filtry
Rozwiń szczegółowy plan sesji XI.

13:30-13:50

Immunoterapia

dr n. med. Urszula Czernek

13:50-14:10

Inhibitory PARP

prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry/ Wykład sponsorowany

14:10-14:30

Terapia antyangiogenna

dr n. med. Magdalena Kędzierska

14:30-14:50

Współczesne spojrzenie na raka trzonu macicy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz

14:50

Dyskusja i zakończenie konferencji

15:00

Poczęstunek

Nie znaleźliśmy pasujących wykładów

Pokaż wszystkie wykłady

PRELEGENCI

prof. dr hab. med.
Piotr
Potemski

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n med.
Bartosz
Wasąg

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n. med.
Maciej
Krzakowski

Zobacz prelekcje

prof.
Radosław
Mądry

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n. med.
Adam
Antczak

Zobacz prelekcje

prof. dr hab. n. med.
Andrzej
Bieńkiewicz

Zobacz prelekcje

dr hab
Tomasz
Kubiatowski

Zobacz prelekcje

dr hab. n. med.
Barbara
Radecka

Zobacz prelekcje

dr hab. n. med.
Justyna Esthera
Król-Całkowska

prof. UŁa

Zobacz prelekcje

dr hab. n. med.
Michał
Jarząb

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Sylwia
Dębska-Szmich

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Magdalena
Krakowska

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Joanna
Połowinczak-Przybyłek

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Rafał
Czyżykowski

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Piotr
Wierzbiński

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Marcin
Braun

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Sylwia
Kaźmierczak-Łukaszewicz

Zobacz prelekcje

lek. med.
Anna
Janiak

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Iwona
Skoneczna

Zobacz prelekcje

lek. med.
Dominika
Kulejewska

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Łukasz
Kuncman

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Michał
Lewandowicz

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Urszula
Czernek

Zobacz prelekcje

dr n. med.
Magdalena
Kędzierska

Zobacz prelekcje

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

Weźmiesz udział w 2-dniowych praktycznych wykładach, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w codziennej pracy z pacjentem onkologicznym.

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji oraz punkty edukacyjne.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami na rynku, nasi prelegenci są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie.

ZAUFAJ NASZEMU
DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 

Każdego roku podczas wydarzenia zbiera się szerokie grono lekarzy-specjalistów, by wysłuchać prelekcji prowadzonych przez cenionych ekspertów, a także dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Gwarantujemy, że również bieżąca edycja będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu przewidzianych tematów.Patronat Honorowy:

um

 
kopernik

 

Dołącz do wydarzenia i poznaj najważniejsze i najnowsze doniesienia z dziedziny onkologii z całego świata!

Patronat Medialny

medtube

Kontakt

Opieka merytoryczna:

Monika Przybysz
Project Manager

502 237 976

monika.przybysz@forum-media.pl

Sponsorzy

Żaneta Góralczyk
Brand Manager

603 036 368

zaneta.goralczyk@forum-media.pl

Sylwia Kulikowska
Brand Manager

603 155 392

sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Biuro Obsługi Klienta

61 66 55 774

bok@forum-media.pl